Vítejte na snykvalitne.cz

Login:
Heslo:

Košík

Váš nákupní košík
je prázdný

Reklamní sdělení

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Snykvalitně.cz

ÚVODEM:
Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.snykvalitne.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků.
Obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem a platnými zákony České republiky. Obchodní vztahy se řídí obchodním zákoníkem.
Uvedené ceny jsou platné pro nákup prostřednictvím internetu.


OBJEDNÁVKA:
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Objednávka je ze strany zákazníka potvrzena dokončením objednávky (odesláním košíku ke zpracování) a tím se stává pro zákazníka závaznou.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.


PLATBA, DOPRAVA, EXPEDICE:
Zboží dodáváme pouze do České a Slovenské Republiky


ČESKÁ REPUBLIKA :
DOBÍRKA  Česká pošta -95 Kč ( platba objednávky při převzetí)
BANKOVNÍ PŘEVOD -  50 Kč ( platba objednávky předem - č. účtu 2300934330/2010, V.S. číslo objednávky )
Při objednávce Dobírkou nad 1.200,-Kč je doprava a balné zdarma.
Při objednávce Bankovním převodem nad 900,-Kč doprava a balné zdarma.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA :
DOBÍRKA  Česká pošta -149kč ( platba objednávky při převzetí)
BANKOVNÍ PŘEVOD -  49Kč ( platba objednávky předem - č. účtu 2300934330/8330, V.S. číslo objednávky )

REKLAMACE:
Reklamace jsou vyřizovány v souladu s "reklamačním řádem" internetového obchodu Snykvalitně.cz a právním řádem platným v ČR. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.
V případě zjištění poškození výrobku způsobeného přepravou, doporučujeme ihned s přepravcem sepsat škodní zápis.
Reklamace se řídí občanským zákoníkem č.40/1964 sb. §619 - §627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.
Záruční lhůta se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího.
Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené v rozporu s návodem k použití, na opotřebení věci způsobené jejím běžným užíváním.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou montáží a manipulací.
Dále se odpovědnost prodávajícího nevztahuje na vady způsobené elektrickým přepětím v rozvodné síti, používáním zboží v podmínkách s nadměrnou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými vlivy nebo náhlými změnami v těchto podmínkách, a to v rozporu a návodem k jeho použití. Neodbornou instalací, neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním údržby v rozporu s návodem k použití. Provedením neodborného zásahu či změnou parametrů, přírodními živly nebo vyšší mocí (povodně apod.).


ADRESA A PODKLADY PRO ZASLÁNÍ REKLAMACE:
Adresa pro zaslání reklamovaného produktu: Janovice 382, 739 11
Zásilky s reklamovaným zbožím odesílejte balíkem nebo doporučenou zásilkou ne dobírkou! Reklamace zaslané na dobírku nebudou přijaty.
V případě oprávněné reklamace hradí náklady spojené s reklamací prodejce. V případě neoprávněné reklamace hradí náklady spojené s reklamací kupující.
V případě kdy byla reklamace zboží vyřízena v zákonné záruční lhůtě výměnou zboží za nové, začíná běžet znovu od data převzetí nové věci.


ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA:
Kupující má právo odstoupit od objednávky do 7 dnů od převzetí zboží (nevztahuje se na osobní převzetí)
V případě kdy se zákazník rozhodne odstoupit od objednávky musí nepoškozené, nepoužité, bez známek užívání, kompletní a v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).
Musí o tom prodejce informovat mailem, peníze je možno zaslat pouze na účet.
V případě poškození originálního obalu (blistr, box, krabička apod.), má prodejce právo odečíst si poměrnou hodnotu z kupní ceny až do výše 30%.
Zásilka musí být zaslána doporučeně nebo balíkem, zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty.
Po obdržení vráceného zboží, vrátí prodávající zákazníkovi peníze zpět do 14 dnů pouze na bankovní účet.
Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. balné, dopravné apod.)

ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODEJCE:

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případu, kdy zjistí špatně zadanou adresu (nepřijme pošta) a kontaktuje klienta mailem, telefonem a klient do 48 hodin nereaguje.

Prodejce si vyhrazuje právo na dodání zboží až 30 pracovních dnů, pokud se jedná o objednávku platbou předem a do 5 pracovních dnů nejsou peníze připsány na účet prodejce.

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případech, kdy se již zboží nevyrábí nebo nedodává a nebo není v řádném stavu, aby mohlo být zasláno dopravcem ke klientovi.
Prodejce si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než v objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí jeho objednávky. Pokud je cena vyšší než je cena v objednávce, prodejce neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo odmítnout. Při telefonické objednávce je kupujícímu vždy sdělená platná cena pro danou objednávku.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám vyjma dopravce, za účelem bezproblémového doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Odesláním elektronické objednávky, kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně dopravného) uvedenou v katalogu internetového obchodu Snykvalitně.cz, nebylo li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
V situacích které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodejce řídí platnými právními úpravami, především občanským zákoníkem.

Úvod O nás Obchodní podmínky Reklamační řád Doprava Nápověda Kontakt

Copyright © 2011 www.seokvalitne.cz | Administrace

www.popperstown.com