Vítejte na snykvalitne.cz

Login:
Heslo:

Košík

Váš nákupní košík
je prázdný

Reklamní sdělení

Reklamační řád

REKLAMACE:
Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.
V případě zjištění poškození výrobku způsobeného přepravou, doporučujeme ihned s přepravcem sepsat škodní zápis.
Reklamace se řídí občanským zákoníkem č.40/1964 sb. §619 - §627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.
Záruční lhůta se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího.
Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené v rozporu s návodem k použití, na opotřebení věci způsobené jejím běžným užíváním.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou montáží a manipulací.
Dále se odpovědnost prodávajícího nevztahuje na vady způsobené elektrickým přepětím v rozvodné síti, používáním zboží v podmínkách s nadměrnou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými vlivy nebo náhlými změnami v těchto podmínkách, a to v rozporu a návodem k jeho použití. Neodbornou instalací, neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním údržby v rozporu s návodem k použití. Provedením neodborného zásahu či změnou parametrů, přírodními živly nebo vyšší mocí (povodně apod.).


ADRESA A PODKLADY PRO ZASLÁNÍ REKLAMACE:
Adresa pro zaslání reklamovaného produktu: Smolka Dalibor, Janovice 382, 739 11
Zásilky s reklamovaným zbožím odesílejte balíkem nebo doporučenou zásilkou ne dobírkou! Reklamace zaslané na dobírku nebudou přijaty.
V případě oprávněné reklamace hradí náklady spojené s reklamací prodejce. V případě neoprávněné reklamace hradí náklady spojené s reklamací kupující.
V případě kdy byla reklamace zboží vyřízena v zákonné záruční lhůtě výměnou zboží za nové, začíná běžet znovu od data převzetí nové věci.


ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA:
Kupující má právo odstoupit od objednávky do 7 dnů od převzetí zboží (nevztahuje se na osobní převzetí)
V případě kdy se zákazník rozhodne odstoupit od objednávky musí nepoškozené, nepoužité, bez známek užívání, kompletní a v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).
Musí o tom prodejce informovat mailem, peníze je možno zaslat pouze na účet.
V případě poškození originálního obalu (blistr, box, krabička apod.), má prodejce právo odečíst si poměrnou hodnotu z kupní ceny až do výše 30%.
Zásilka musí být zaslána doporučeně nebo balíkem, zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty.
Po obdržení vráceného zboží, vrátí prodávající zákazníkovi peníze zpět do 14 dnů pouze na bankovní účet.
Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. balné, dopravné apod.)


ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODEJCE:
Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případech, kdy se již zboží nevyrábí nebo nedodává a nebo není v řádném stavu, aby mohlo být zasláno dopravcem ke klientovi.
Prodejce si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než v objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí jeho objednávky. Pokud je cena vyšší než je cena v objednávce, prodejce neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo odmítnout. Při telefonické objednávce je kupujícímu vždy sdělená platná cena pro danou objednávku.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky v rámci internetového obchodu Snykvalitně, dává kupující souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Odesláním elektronické objednávky, kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně dopravného) uvedenou v katalogu internetového obchodu Snykvalitně.cz, nebylo li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
V situacích které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodejce řídí platnými právními úpravami, především občanským zákoníkem.

Úvod O nás Obchodní podmínky Reklamační řád Doprava Nápověda Kontakt

Copyright © 2011 www.seokvalitne.cz | Administrace

www.popperstown.com